ความเห็น 19239

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ปอม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

      ตอบเพื่อนเรา(คุณชายขอบ)

      ในหนังสือเล่มนั้น(หน้า 84)เขียนไว้ว่า  ความรู้สร้างระยะห่าง...ความรู้แบ่งแยกระหว่าง"ความเป็นเรา" กับ "ความเป็นเขา"  แยก"ประธาน"ออกจาก"กรรม"...แยก"ผู้รู้"ออกจาก"สิ่งที่ถูกรู้ "... แยก"ผู้สังเกต"ออกจาก"สิ่งที่ถูกสังเกต"  ความรู้ได้แบ่งแยกสิ่งต่างๆ  อย่างที่ไม่สามารถนำมาเชื่อมประสานกันได้อีก  และนี่คือสาเหตุที่ทำไมผู้ที่มีความรู้มาก  จึงเข้าใจความเป็นหนึ่งหรือองค์รวมได้ยากขึ้น... เหมือนกับคำที่พระเยซูได้กล่าวว่า "มีแต่เด็กเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในอาณาจักรของข้าได้" มีแต่เด็กเท่านั้นหรือ...อะไรคือคุณสมบัติที่เด็กมีแล้วเราไม่มี? สิ่งที่เด็กมีก็คือ..เด็กไม่มีความรู้มากนัก  ไร้เดียงสา  มองโดยไม่มีอคติ  ไม่มีการตัดสินล่วงหน้าว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด...

       ที่อยากให้อ่านก็เพราะกำลังคิดว่า...คุณหมอปฏิภาคย์กำลังที่จะ..ก้าวพ้นการคิดแบบแยกส่วน  การสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพป่วยโดยการมองแบบองค์รวม เข้าใจความ"เ้ป็นเขา"(ที่ยังต้องการคำอธิบายมากมายนัก)...ซึ่งโรงเรียนแพทย์ไม่มีสอนได้ดีขึ้น...(คุณหมอที่บ้านพี่ก็เหมือนกัน...กำลังเริ่มคิดแบบองค์รวมเป็นแล้วหล่ะค่ะ)