ความเห็น 1920253

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

กร ดีดิลก
IP: xxx.53.176.33
เขียนเมื่อ 

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553

จะเสียสละและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5

จาก ประธานนักเรียน2553