ความเห็น 191673

ชาวนาก็ยังเป็นกระดูกสันหลังของชาติเสมอ

เขียนเมื่อ 

ลองแสดงความเห็นกันดูนะครับ ผมเขียนไว้ปีกว่าแล้วครับ ขอบคุณครับ