ความเห็น 191581

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 
โครงการนี้อบอุ่นด้วยไอรักจากมิตร G2Kจริงๆค่ะ..ฝากความรักมาถึงทุกๆท่านด้วยค่ะ...โอกาสหน้าคงได้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ...