ความเห็น 19146

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

พ่อน้องแมน
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     ผมเป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งครับ ก็จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเที่ยงธรรม ชอบความหลากมุมมองในบันทึก Blog นี้มาก