ความเห็น 1914543

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พจนา
IP: xxx.28.80.4
เขียนเมื่อ 

กำลังเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกค่ะ จบโทด้านจิตวิทยาการปรึกษา เกรดเฉลี่ย 4.00 มช. ต้องการสานต่อความรู้ด้านจิตวิทยา โดยสนใจอยากไปเรียนที่ต่างประเทศ แต่ที่ต้นสังกัดไม่มีทุนให้ด้านนี้ จึงอยากทราบว่า สกอ. มีความสนใจเปิดให้ไปศึกษาด้านนี้ด้วยไหมค่ะ เพราะว่าที่ประเทศไทยมีคนจบมาน้อยมาก เป็นอาจารย์น้อยมากจนแทบไม่มีเลย ที่เคยเป็นก็เกษียรณกันไปหมดแล้ว อยากสานต่อด้านนี้ค่ะ