ความเห็น 19142

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ขอเติมเต็ม เพื่อร่วม ลปรร.และพิจารณาต่อนะครับ

     พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องกาลามสูตร 10 ไว้ดังนี้
          1. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกต่อ ๆ กันมา
          2. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ทำตาม ๆ กันมา (ประเพณี)
          3. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า มันเล่าลือกันกระฉ่อนไปหมดแล้วว่าเป็นความจริง
          4. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า มันมีอ้างอยู่ในปิฎก (คัมภีร์,ตำรา)
          5. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า เป็นตรรก หรือการคำนวณ
          6. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า ได้อนุมานเทียบเคียง หรือคาดคะเนเอาเอง
          7. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า ได้ตรึกตรองเอาตามอาการ
          8. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า มันเข้ากันได้กับลัทธิความเชื่อ และทฤษฎีของตน
          9. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า รูปร่างลักษณะน่าเชื่อถือ
  หรือ 10. อย่าได้เชื่อเพราะเพียงว่า ผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา