ความเห็น 19094

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

คุณ jc (2)

     ต่ออีกนิด หากแต่การใช้ปัญญาของตนอย่างอิสระครับ ผมเชื่อว่าจะจัดการกับการ "ครอบงำตัวเอง และตัวเองก็ถูกตัวเองครอบงำ" ได้ ฉะนั้น กระบวนการทางปัญญา อย่างอิสระในตัวตนของตัวเอง จะช่วยได้ จึงต้องละเว้นการครอบงำกันและกัน ดีไหม