ความเห็น 19092

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom (2)

     "คน" มีภูมิปัญญา แน่นอน จึงดำรงความเป็นคนมาได้ คนมีสิทธิตามปัญญาที่มี แต่ไม่ได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเพราะโอกาสในการใช้ปัญญานี่แหละ

     ฉะนั้น เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้โอกาสที่มี เพื่อ "คน" ได้นำปัญญาที่มีออกมาใช้กันครับ ไม่ถูกกดโดย "คนที่คิดว่าตนมีปัญญากว่า"

     ปัญญามีไม่เหมือนกันแน่นอน แต่ไม่ใช่การพูดว่ามีเท่ากันหรือไม่ ใครมากกว่าใคร การพูดเช่นนี้ เป็นการไม่ให้เกียรติ ไม่เคารพในปัญญาของกันและกันครับ