ความเห็น 19088

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

น้องตุมปัง

     น้องคือมิตร ที่แนบแน่นสนิท ชื่นชมและอยากให้เห็นเป็นตัวอย่างของอิสรภาพ สนับสนุนที่บอกว่า จง... "ตัดสินกันเองด้วยสติและปัญญา อย่านำอติใด ๆ มาครอบงำใจตน จนขาดอิสระ"