ความเห็น 190862

ขุมทรัพย์แห่งความรัก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อ.หมอรวิวรรณ

ตอนนี้ชีวิตกะปุ๋มคิดว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับ...การได้ดูแลท่านในบั้นปลายชีวิตของท่านค่ะ...

คิดว่า..ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้...

ได้เรียนหนังสือ

ได้ทำงาน..

เพียงพอ...สำหรับความรู้สึกของตนเอง และอยากเลี้ยว "ชีวิต" กลับมาดูแลแม่ค่ะ...

(^______^)