ความเห็น 1907014

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • เว็บที่ประกาศผลสอบ ขึ้นอยู่กับแต่ะเขตพื้นที่ (สพท.) คะ
  • แต่ส่วนใหญ่จะส่งผลการสอบไปที่โรงเรียนคะ ...(ไม่นิยมประกาศ)
  • เป็นกำลังจให้ผลการสอบออกมา...น่าพอใจนะคะ