ความเห็น 1905893

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

นายธานี ขามชัย
IP: xxx.173.234.166
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นข้าราชกการ อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ อยากสมัครเป็นอาจารย์ และเรียนต่อปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ พอจะมีทุนไหมครับ