ความเห็น 19043

Best Practice : ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (งานบริการการศึกษา)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.231
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์บอย...
  • ดีใจกับนิสิตนักศึกษาและผู้มาใช้บริการแทนเลย
    เพราะทีมงานทุกท่านมีจิตใจบริการ (service mind) เต็มเปี่ยม...