ความเห็น 1901374

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นางพรอำไพ แย้มมณฑา
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

โทร. 081-584-5353 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

- ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

- เป็นการโต้ตอบ 2 ทาง

- ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

- บรรยากาศในการเรียนดี ทำให้การเรียนสนุก

- กิจกรรมในการเรียนดี ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

- สื่อการสอนทันสมัย

- อาหารอร่อย

ขอบคุณค่ะ