ความเห็น 1901370

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นางสาวเสาวภา เสารีรัมย์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ” วิสัยทัศน์ “, พันธกิจ , แก่นนิยม วิธีการคิด การวิเคราระห์

2. ได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านวิทยากรก็ได้แนะนำ และชี้แจงให้เห็นว่าความคิดเห็นที่ต่างกันเพราะอะไร