ความเห็น 1901369

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประกายทิพย์ พันธิวานนท์
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากมาย.....ตามสไตส์อาจารย์จีระ......

ได้แรงบันดาลใจ และ กำลังใจในการทำงานต่อไป.....