ความเห็น 1901359

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Paungchan Chullasom
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ควรกระทำ หลังจากพังการบรรยาย

ลดอัตลักษณ์ของตนเอง

ปรับให้สอดคล้องกับอัดลักษณ์ขององค์กร