ความเห็น 1901353

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

อ. บุญธรรม รัตนวงกต
IP: xxx.67.191.92
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

- เห็นการทำงานของเพื่อนร่วมงาน

- มุมมองของการทำงานต่างๆ