ความเห็น 1901044

ทำความเข้าใจ competency เพื่อพัฒนาองค์กร

ลัดดา
IP: xxx.121.190.130
เขียนเมื่อ 

รพ. ได้เคยเชิญ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา มาสอนหลักสูตร Competency Based Interview เนื่องจาก

ผู้บริหารท่านได้รับการแนะนำจากเพือนซึ่งเป็นผู้บริหารของ บ.บุญถาวร ว่า บุญถาวร จัดหลักสูตรนี้ให้ผู้บริหาร

และได้เชิญ อ.อุไรวรรณ มาสอน ประสบความสำเร็จมาก อาจารย์สอนเข้่าใจง่าย ถ่ายทอดได้ลึก

เพราะมีประสบการณ์ตรงในการสัมภาษณ์มาเยอะมาก ดังนั้น รพ.ก็เลยเชิญมาค่ะ อ.อุไรวรรณ มาค่ะ

และผู้บริหารของ รพ.ทุกคนก็ยอมรับค่ะว่า เก่งจริง ๆ ค่ะ สอนจากประสบการณ์

ให้คำแนะนำทุกเรื่องที่เคยมีปัญหาในการสัมภาษณ์ และ Coaching วิธีการสัมภาษณ์ให้ด้วย

ตอนนี้ผู้บริหารของ รพ. ได้ใช้ประโยชน์จาก Competency โดยนำมาสัมภาษณ์ค้ดเลือกได้คน

ที่เหมาะสมมากขึ้นจากเดิมมากค่ะ แต่ รพ.ติดต่อโดยตรงกับ อาจารย์ ทำให้ใช้งบประมาณน้อยลง

เพราะไม่ได้ผ่านสถาบันฝึกอบรมค่ะ