ความเห็น 189966

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์JJ ราณีไม่ได้เข้า blogอาจารย์หลายวัน ไม่น่าเชื่อค่ะ รูปเปลี่ยนไป สีblog ก็ดูหวาน ๆ ตอนแรกก็กำลังงงนึกว่าเข้ามาผิดblog (อาจารย์JJ เปลี๊ยนไป๋)แต่เข้ามาอ่านเรื่องดอกบัว 7 เหล่าแล้วค่ะ บอกได้คำเดียวว่า ขอบคุณที่นำสัจธรรมดี ๆ มาให้อ่านและคิดค่ะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ