ความเห็น 1899372

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ศุภวรรณ มิลวรางกูร
IP: xxx.49.134.35
เขียนเมื่อ 

-การทำงานเป็นทีม

-การคิดนอกกรอบ

-รู้รักสามารถ