ความเห็น 189752

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 
เรียนท่านพี่ Handy ตามไปเยี่ยมยาม บัวมีหนอน