ความเห็น 189732

บัวเหล่าใด

เขียนเมื่อ 

อ.JJ ค่ะ

คน - กวน

น่าปวดหัวจริงค่ะ

กวนกันไปมา  เละไปหมด