ความเห็น 1897002

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

นาย เกรียงไกร เพ็งขำ
IP: xxx.31.14.100
เขียนเมื่อ 

081-4120540

ได้รู้ความรู้เรื่องการที่จะเปิดใจให้กันในการรับรู้ของเพื่อนๆร่วมงานที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น