ความเห็น 1896982

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สุภาภรณ์ มุขตารี
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้ และมีความพยายามในการรับรู้ ได้มีความสัมพันธ์ในกลุ่มมากขึ้น