ความเห็น 1896973

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

กฤติญา วังหอม
IP: xxx.49.144.78
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้

ได้รับความรู้ทั้งจากท่านวิยากร และเพื่อนครู