ความเห็น 1896792

สมรรถนะหลักของครูที่สังคมต้องการ

จรูญ ทองขาว
IP: xxx.26.1.208
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับท่านอาจารย์ที่กรุณาให้ความคิดรวบยอดที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ ยังติดตามผลงานของอาจารย์อยู่ครับ