ความเห็น 189641

ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๓ : เรื่องเล่าเร้าพลัง เขียนก่อนหรือเล่าสด

เขียนเมื่อ 

อาจารย์สุรเชษฐครับ

  • ครึ่งชั่วโมงพอครับ เพราะเราให้เขียนเรื่องเล่าสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ สำหรับเรื่องเล่าไม่เกินห้านาทีต่อคน เท่านั้นครับ
  • แต่ผมก็แอบเห็นน้องบอ.มอ. บางคนเขียนกันหลายแผ่นก็มีครับ น้องเขามีเรื่องอยากเล่ามากจริงๆ