ความเห็น 189556

ถอดบทเรียนบัณฑิตอาสา ๓ : เรื่องเล่าเร้าพลัง เขียนก่อนหรือเล่าสด

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ที่ให้แยกย้ายกันไปเขียนนั้น เขียนเฉพาะโครงเรื่อง (out line) หรือเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ ถ้าเขียนเป็นโครงเรื่อง (เพื่อเป็นแนวทางในการมาเล่า) ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอาจพอ แต่หากเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะพอหรือครับ จากประสบการณ์ที่ทำมาครึ่งชั่วโมงเขาเขียนอย่างไรครับ และผลที่ได้จากที่เขียนและที่เล่าเป็นอย่างไรบ้างครับ