ความเห็น 1894694

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เขียนเมื่อ 

ครั้นถูกครูดุแล้วเขาจึงตั้งใจเรียน

แล้ว......จึง  เป็นความรวม

 

  ที่  ซึ่ง  อัน  จึงจะเป็นความซ้อน

 

ช่วยบอกหน่อยค่ะ ว่า บรรทัดฐาน  เล่มที่เท่าไร