ความเห็น 1894683

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เตชิต นันทประพิณ
IP: xxx.53.176.182
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างในนี้

- ครั้นถูกครูดุแล้วเขาจึงตั้งใจเรียน

เป็นประโยครวม แต่ในบรรทัดฐานเป็นประโยคซ้อน