ความเห็น 1894617

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เตชิต นันทประพิณ
IP: xxx.53.176.182
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านเรื่องประโยค เห็นประโยคความรวมไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานภาษาไทย ควรยึดอย่างหนึ่งอย่างใดให้ชัดเจน สะดวกในการอ่านเตรียมไม่ต้องกังวลว่าจะใช้สำนักไหน