ความเห็น 1894254

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ oat ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
  • สำหรับผลการสอบ LAT ขึ้นอยู่กับแต่ละ สพท. จะดำเนินการคะ โดยจะจัดส่งผลสอบไปที่โรงเรียนเป็นหลัก  แต่บางแห่ง ที่มีความทันสมัย อาจจะประกาศผลทางอินเตอร์เน็ต คะ
  • คิรดา สามารถรอฟังผลการสอบได้ที่โรงเรียนคะ