ความเห็น 1890490

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

IP: xxx.29.21.52
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เป็นอาจารย์ คณะวิศวกรรมค่ะ อยากทราบว่า

ทุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่เป็นของส่วนกลางไม่เฉพาะภาคใต้

จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ค๊ะ?