ความเห็น


ในหน่วยงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  และระดับตำบลคือสถานีอนามัย  มีคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงานทุกแห่ง   ไม่ว่าจะเป็บสถานีอนามัยอย่างน้อยต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเก็บข้อมูลประชากร การจัดทำบัตรทอง  30  บาท และข้อมูลการรักษาพยาบาล ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามสถานีอนามัยต้องปฏิบัติงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทุกวันมากกว่าการให้บริการด้านรักษาผู้ป่วยเสียอีก  แต่ปัจจุบ้นนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและตามเทคโนโลยีไม่ทัน  บางแห่งมีคอมพิวเตอร์ใช้แต่ก็ใช้ไม่เป็น  เมื่อใช้ไม่เป็นก็เลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้   จึงเกิดปัญหาในระบบงานทำให้การทำงานล่าช้าในการรายงานผลงาน  ซึ่งเป็นปัญหาในระบบงาน ดังนั้น ในฐานะที่ได้ตำแหน่งเป็นผู้บริหาร CIO อันดับแรกที่จะต้องแก้ปํญหาคือ  ต้องพัฒนาบุคลากรเพราะคิดว่า  คน คือ สาเหตุของความสำเร็จ  ความรุ่งเรืองและความมีชื่อเสียงขององค์กร  เพราะผลผลิตที่มีคุณภาพ ล้วนเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ และการลงมือกระทำของคนทั้งสิ้น หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับเรื่องของบุคลากรในองค์กร  โดยการคัดเลือกคนที่เหมาะสม สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า  ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการสร้างชื่อเสียงให้องค์กร สู่ความเป็นเลิศได้สำเร็จ

         ดังนั้น ต้องให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันนี้เทคโลยีมีการพัฒนาและเติบโตเร็วมากในยุคนี้ ถ้าหน่วยงานเรามีเทคโนโลยีไม่ทันสมัยและบุคลากรขาดการพํฒนาคุณภาพตนเองไม่ทันกับเทคโนโลยีแล้ว การพํฒนาหน่วยงานก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี