ความเห็น 1887955

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ Boom แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อีกนะคะ
  • สวัสดีคะ ภนภนต์ การสอบ LAS ไม่มีผลต่อการสอบเข้า ม.1, ม.4 และในระดับอุดมศึกษาคะ เป็นการวัดความสามารถทางการเรียนของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละ สพท. เท่านั้นคะ 
  • ขอบคุณ ณัฐกิตติ์ จันทรา ที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
  • สวัสดีคะ หนูอยากรู้ สำหรับการสอบ LAS การเขียนเรียงความ ขึ้นอยู่กับแต่ละ สพท. จะกำหนดคะ ที่ สพท.เลย เขต 1 ในระดับ ม.2 มีเขียนเรียงความ แต่ระดับ ม.5 ไม่มีคะ ...และการสอบ LAS ไม่มีผลต่อเกรดและผลการเรียนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามปกติคะ
  • สวัสดีคะ หนูมีคำถาม การสอบ LAS ถ้านักเรียนขาดสอบ ก็ถือว่าสละสิทธิ์คะ ไม่มีการนัดสอบภายหลัง (ยกเว้นเป็นนโยบายของโรงเรียนคะ)
  • สวัสดีคะ อาตีเราะห์ ครูต้องขออภัยที่ไม่มีแนวข้อสอบ LAS คะ ต้องติดต่อไปที่ สพท. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเองนะคะ
  • ขอบคุณ ธันยชนก ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
  • ข้อสอบ LAS ไม่ยากเกินไปหรอกคะ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง และครูที่ออกข้อสอบวัดประเมิน จะเป็นตัวแทนของครูที่สอนใน สพท. นั้นๆ ซึ่งก็คือครูของพวกเรา
  • ครู PoOmDeE ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการสอบ LAS ให้ได้ระดับคะแนนสูงๆ นะคะ