ความเห็น 1885817

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

ภนภนต์
IP: xxx.123.12.146
เขียนเมื่อ 

สอบlasมีผลต่อการเข้ามัธยมม.1 ม.4หรือมหาลัยป่าวครับ