ความเห็น 1885571

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • ตามที่มีข้อมูล การขาดสอบไม่น่าจะมีผลอะไรนะคะ เพราะถ้าไม่เข้าสอบก็ติดว่า "ขาดสอบ" เท่านั้น เหมือนการขาดสอบ O-NET
  • แตกต่างกันเพียงแค่การสอบ LAS ไม่มีผลต่อการศึกษาต่ออุดมศึกษา เหมือนการสอบ O-NET คะ ไม่มีคะแนนก็คงไม่เป็นไร เพียงแต่ต้องมีเหตุผลที่สมควร สามารถอธิบายแก่ทางโรงเรยนได้คะ