ความเห็น 1885543

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ
  • ขอบคุณทุกท่านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ
  • สำหรับ กิตติ และ น้ามหนึ่ง คงต้องขออภัยจริงๆ ที่ไม่มีแนวข้อสอบให้ เพราะการสอบ LAS เป็นหน้าที่ของ สพท. ซึ่งแต่ละแห่งจะมีนโยบายและการออกข้อสอบแตกต่างกัน แต่ก็ไม่น่าจะเกินความรู้ในหลักสูตรแกนกลางของระดับชั้นนั้นๆ คะ
  • ขอบคุณ สวยไม่แคร์สื่อ เพราะสื่อไม่รู้จัก ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ ขอเป็นกำลังใจให้ในการสอบครั้งนี้คะ
  • ขอบคุณ mo ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีโอกาสครั้งต่อไปแวะมาแสดงความคิดเห็นได้คะ
  • สำหรับ no name การสอบ LAS ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคนสอบและโรงเรียนโดยตรงคะ ถ้าไม่ไปสอบ ด้วยไม่สบายหรือเหตุผลจำเป็นอื่นๆ สำหรับระดับโรงเรียน สพท. จะดูค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียนที่เข้าสอบคะ ไม่ได้ติดตามเป็นรายบุคคล
  • เป็นกำลังใจให้กับ แม่น้องแฝด คะ การสอบ LAS เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน ไม่ต้องเครียดหรอกคะ ไม่มีผลต่อรายบุคคล ถ้าทำไม่ได้โรงเรียนและสพท. มีหน้าที่หาวิธีการพัฒนานักเรียนเพิ่ม ซึ่งนั่นคือประโยชน์น่าจะตกกับผู้เรียนนะคะ
  • และสำหรับ Boom เท่าที่มีข้อมูล การสอบLAS ไม่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคะ เป็นการวัดความรู้ของนักเรียนและความสามารถในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาในแต่ละ สพท. ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษษของแต่ะแห่งในปีการศึกษาต่อๆ ไปเท่านั้นคะ
  • เป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ม.2 และ ม.5 ทุกๆ คน ในการสอบวันที่ 3-4 มีนาคม ศกนี้คะ