ความเห็น 1884705

กองกิจการนักศึกษามข.กับการระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์

เขียนเมื่อ 

ยินดีมากๆที่ได้ยินเช่นนั้นค่ะ ถ้าอบรมมาสามรอบเช่นนี้ การทำ KM ในหน่วยงานควรทำต่อเนื่องหลังจากอบรมเลย ตีเหล็กตอนร้อนจึงจะได้ดาบที่แหลมคม ... ยินดีช่วยเสมอค่ะ