ความเห็น 1882954

(๑๔) มาฆบูชา---มหัจฉริย ๔ ประการ

เขียนเมื่อ 

วันนี้ ขอทำดี ทำบุญนอกวัด ด้วยการลงทำกิจกรรมทางสังคมในหมู่บ้านครับ
กลับมาเหนื่อยมาก...เลยไม่ได้ไปเวียนเทียนที่พระธาตุนาดูน

...

ขอบคุณครับ