ความเห็น 1881675

วันมาฆบูชา

พระวชิรเมธ โรจนธมฺโม
IP: xxx.49.38.181
เขียนเมื่อ 

สาธุ อนุโมทามิ

ทุกข์คือความยึด หลุดคือความว่าง ปล่อยจะเห็นปัญญาอีกมากมาย

นมัสการครับทา่านอาจารยืที่ช่วยกันเผยแผ่ธรรม โลกปัจจุบันคนห่างวัด เด็กห่างพระ การใช้บล็อกก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สาูธุกับการหลักธรรม กับผู้เข้ามาเยี้ยมชม