ความเห็น


พระวชิรเมธ โรจนธมฺโม

สาธุ อนุโมทามิ

ทุกข์คือความยึด หลุดคือความว่าง ปล่อยจะเห็นปัญญาอีกมากมาย

นมัสการครับทา่านอาจารยืที่ช่วยกันเผยแผ่ธรรม โลกปัจจุบันคนห่างวัด เด็กห่างพระ การใช้บล็อกก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สาูธุกับการหลักธรรม กับผู้เข้ามาเยี้ยมชม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี