ความเห็น 187971

ไว้อาลัย

เขียนเมื่อ 
P

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

      คะ พี่อ็อต  ถือว่า ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงาน

ท ี่เป็นกระบวนการเรื่องสิทธิ์ อย่างมาก ไม่ใช่แ่ค่งานด้านเด็ก ผู้หญิง แต่ยังพ่วงงานเชิงเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆที่เป็นประเด็นร้อน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การที่ ชาวบ้านในเขตป่าสงวนที่อยู่มาก่อนประกาศป่าสงวนถูก

ไล่ที่  หรือเรื่อง เขื่อนปากมูล  หรือเรื่อง เด็กไร้สัญชาติ

งานที่ แตร์เดซอมทำ โดยมีพี่อ็อตเป็นผู้รายงาน เป็นคนช่วย อธิบายโครงการ ต่อ คณะกรรมการในวงประชุมขององค์การ ว่าเหตุผลไร ควรสนับสนุน วิเคราะห์เชิงโครงสร้างทางสังคม

     ยุคแรกๆ งานเด็กรักป่า ที่ แตร์เดซอม สนับสนนุ

ก็ อยู่ในกระบวนการภาคประชาชน ดีอยู่หรอกค่ะ

     มาตอนหลัง เน้นทำเรื่องการศึกษา งานเลยนิ่งๆ

เย็นๆ ไม่หวือหวา เหมือนสมัยก่อน....

     แต่พี่อ็อด ก็คบกับเด็กรักป่ามาตลอด แนะนำสิ่งดีๆมากมาย.....

      พี่อ็อด คงอยากพักผ่อน.....หรือไม่ก็คิดว่า พี่เขาไปต่างประเทศ.....เดี๋ยวก็มา.....มาอยู่ในใจเรา