ความเห็น 187906

ท่านโชคดี...รู้ตัวหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ฉลองสมรส  เอี่ยวกับนุ้ย  ที่ตึกช้าง  ชั้น 6 ห้องบอลรูม  โต๊ะจีน  เวลา 18.00 น.

ครูอ้อยเรียนเชิญทุกท่าน  ที่เป็นมิตรรักและมีโอกามา กทม.  พรุ่งนี้ 10 มีนาคม 2550.