ความเห็น 18770

ข้ามถนน...สอนตนเอง

mitochondria
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
     ผมเห็นด้วยนะครับว่าเราขาดวินัยค่อนข้างมาก อยู่เมืองไทย เราจะเฉยๆ เพราะคนทั่วไปเขาก็ทำกันอย่างนี้ ถ้าทำแปลกแยกไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม มันก็จะเป็นสิ่งแตกต่าง ผมเองก็รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยไม่รู้ตัว แต่พอเราไปอยู่เมืองนอก ความแตกต่างของการกระทำในสิ่งนี้ บอกให้เรารู้ว่าเรายังขาดวินัย แต่เอ คุณวินัยนี่เขาหากันที่ไหนหรือครับ จะได้คบไว้เป็นเพื่อนกัน