ความเห็น 1876447

วันมาฆบูชา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณที่ได้เมตตาเผนแผ่ความรู้อันมีค่า

อันจะได้น้อมนำไปเป็นความรู้ และปฏิบัติได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งต่อไป

สาธุ