ความเห็น 1876052

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤต”(ต่อ)

เขียนเมื่อ 

                 

สวัสดีครับ...อ.ธุวนันท์

 - เช่นกันหายไปเหมือนกันครับ.

 - เพิ่งรู้ ! สปกช. คืออะไร นึกว่าเกี่ยวกับสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแห่งชาติอะไรทำนองนั้น

 - มารู้และเข้าใจ เมื่อ 15 ก.พ. 53 กับ อ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผอ.สปกช. ตอนที่มา จ.น่าน กับคณะ อ.อุบลวรรณ อารยะพงศ์ "เรื่องของแหล่งเรียนรู้"

 - อ.จิตติ ได้พูดคุยแล้ว "รู้สึกขนลุกเหมือนกัน" กับวิกฤตของเกษตรกร และใจได้เกิดพลังขึ้นมาเหมือนกันในการทำงาน..

 - อ.ธุวนันท์ ไปช่วยงาน ที่ สปกช. เหมาะสมที่สุดแล้วครับ..เพราะเห็นตอนโครงเกษตรยั่งยืน (UNDP) อาจารย์มีความเข้าใจกับภาคีเป็นอย่างดี..

 - เสียดาย โครงการเกษตรยั่งยืน ไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง (หลังจบ Project) สุดท้ายความมั่นคงด้านอาหารก็สำคัญที่สุด

 - เห็นด้วยกับข้อสรุป จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ...คงจะประยุกต์นำสู่การปฎิบัติได้

 - ขอเป็นกำลังใจให้ อ.ธุวนันท์ กับการทำงานในภาระกิจที่สำคัญ มีอะไรพอสนับสนุนได้ช่วยบอกด้วยครับ..(ร่วมด้วยช่วยกัน) อย่างน้อยน่าจะเป็นทิศทางในการส่งเสริมของกรมฯ ในบริบท ปัจจุบันและอนาคต..

                                         ..ขอบคุณครับ...