ความเห็น 1875945

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ คุณขนมขม  ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กๆ เช่นกันคะ
  • สำหรับ วัยใสวัยสร้าง ต้องสอบถามไปที่ สพท.ที่สังกัดอยู่นะคะ หรือโดยปกติ หลังจากสอบเสร็จแล้ว ทาง สพท.จะมอบหมายให้โรงเรียนเป็นคนดูแล จัดเก็บข้อสอบในปีที่ผ่านมา  เก็บไว้ที่โรงเรียนคะ ก็ลองสอบถามที่ฝ่ายวิชาการ หรืองานพัสดุโรงเรียนดูด้วยก็ได้คะ