ความเห็น 1875737

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ชุติมา
IP: xxx.246.29.134
เขียนเมื่อ 

ตนเองเป็นอาจารย์ ตอนนี้มีผลงานที่ต้องการเสนอสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ทราบว่าสกอ.มีทุนการไปสัมมนาวิชาการต่างประเทศหรือไม่